Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
06 / 19.02.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 35

Edustus: Creating Sustainable Businesses in the Knowledge Economy -päätösseminaari Kaupungintalolla 10.3.2014 (pdf) (html)

Liite 1

MobileMondayn kirje 19.2.2014


§ 36

Edustus: Helsingin kaupungin historiatoimikunnan seminaari kaupungintalolla 19.3.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus


§ 37

Edustus: Helsinki-Seuran 80 vuotisjuhla 8.4.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Helsinki-Seura, hakemus


§ 38

Edustus: Helsingin Markkinointi Oy:n asiakas- ja sidosryhmätilaisuus 26.3.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin matkailu


§ 39

Edustus: IPPNW:n Euroopan opiskelijakongressi Helsingissä 9. - 11.5.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Vieraanvaraisuushakemus


§ 40

Edustus: Helsingin Markkinointi Oy:n yhteistyöfoorumi matkailuelinkeinolle (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus


§ 41

Edustus: Oiva Akatemian järjestämä tulokaspäivä Kaupungintalolla 2.6.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Oiva Akatemian Juhlasalin käyttöhakemus


§ 42

Edustus: Service Design konferenssi Helsingissä 3. - 8.8.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Service Design, hakemus


§ 43

Edustus: Maailman Voittaja 2014 -koiranäyttely Helsingissä 8. - 10.8.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Maailman Voittaja 2014, hakemus


§ 44

Edustus: Helsingin juhlaviikkojen avajaisvastaanotto Kaupungintalolla 15.8.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin juhlaviikkojen avajaisvastaanotto


§ 45

Edustus: Varhaiskasvatusviraston henkilökuntajuhla Kaupungintalolla 19.9.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Esitys kaupungintalon juhlasalin vuokraamisesta varhaiskasvatusviraston henkilökuntajuhlaa varten


§ 46

Edustus: Sosiaali- ja terveysviraston henkilökuntajuhla kaupungintalolla 24.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Sote2014, hakemus


§ 47

Edustus: RuutiExpo -nuorten vaikuttamistapahtuma Kaupungintalolla 30.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

RuutiExpo 2014


§ 48

Edustus: Suomen Taiteilijaseuran 150-vuotisjuhlavastaanotto Kaupungintalolla (pdf) (html)

Liite 1

Suomen Taiteilijaseuran 150-vuotisjuhlavastaanotto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39