Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
02 / 04.02.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 11

Edustus: FINMUN 2014 -konferenssi Helsingissä 9. - 12.4.2014 (pdf) (html)

Liite 1

FINMUN2014


§ 12

Edustus: Ylipormestarin oppilaskuntapäivät Kaupungintalolla 18.3., 20.3., 1.4. ja 4.4.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Ylipormestarin oppilaskuntapäivät


§ 13

Edustus: Laskun hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Palmian lasku


§ 14

Edustus: Kainuun maakuntajuhlat Helsingissä 13. - 15.6.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Kainuun maakuntajuhlat


§ 15

Edustus: Mini Tattoo -tapahtuma Senaatintorilla 29.7.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Mini Tattoo


§ 16

Edustus: Kansainvälinen Pearle -kokous Helsingissä 23. - 24.5.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Vieraanvaraisuushakemus Suomen Teatterit ry


§ 17

Edustus: EuroMaintenance 2014 -tapahtuma Helsingissä 5. - 8.5.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Helsinki City Reception -järjestelytoimikunnan vieraanvaraisuushakemus


§ 18

Edustus: Röntgenhoitajien maailman kongressi ISRRT Helsingissä 12. - 15.6.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Suomen Röntgenhoitajaliitto ry


§ 19

Edustus: EGI Community Forum 2014 -kongressi Helsingissä 19. - 23.5.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 9.12.2013


§ 20

Edustus: International Conference on Architecture education Helsingissä 8. - 9.5.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Vieraanvaraisuushakemus Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry


§ 21

Edustus: Talvisotaforum 13.3.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Talvisotayhdistys ry:n hakemus


§ 22

Edustus: Kansainvälinen ITS European -kongressi Helsingissä 16. - 19.6.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finland ry


§ 23

Edustus: Juhlatilaisuus 40 vuotta Helsingin kaupungin palveluksessa olleille (pdf) (html)


§ 24

Edustus: 16th International Congress on Neutron Capture Therapy -kongressi Helsingissä 14. - 19.6.2014 (pdf) (html)

Liite 1

International Congress on Neutron Capture Therapy -kongressi


§ 25

Edustus: Cantores Minores -kuoron kouluyhteistyökonsertti Kaupungintalon juhlasalissa 8.5.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Cantores Minores -kuoron kouluyhteistyökonsertti


§ 26

Edustus: Innolukion palkintogaala Kaupungintalolla 3.3.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Innolukion palkintogaala


§ 27

Edustus: Tasavallan presidentin kanslian järjestämät diplomaattipäivälliset Kaupungintalolla 29.4.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Tasavallan presidentin kanslian hakemus


§ 28

Edustus: Kansainvälisen hallintotieteiden instituutin (IIAS) verkoston hallinnon työryhmän kokoontuminen Helsingissä 18. - 20.5.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Kaupungintalo IIAS-tervetuliaistilaisuus


§ 29

Edustus: Vuoden 2015 voimistelun suurtapahtuma Gymnaestradan valmistelukokous Helsingissä 5. - 7.9.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Anomus kaupungin vastaanotto 2014

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39