Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
01 / 24.01.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1

Edustus: Kaupungin edustaminen sekä vieraanvaraisuuden osoittaminen ja vastaanottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Edustusohje 2014

Liite 2

Liite 1 Kaupunginhallituksen edustusmäärärahan käyttöperiaatteet

Liite 3

Liite 2 Hartwall-Areenan aition vuokrausohjeet


§ 2

Edustus: Edustusmäärärahojen käyttäminen vuonna 2014, RYJ (pdf) (html)


§ 3

Edustus: Edustusmäärärahojen käyttäminen vuonna 2014, STJ (pdf) (html)


§ 4

Edustus: Edustusmäärärahojen käyttäminen vuonna 2014, SJ (pdf) (html)


§ 5

Edustus: Edustusmäärärahojen käyttäminen vuonna 2014, KAJ (pdf) (html)


§ 6

Edustus: Kansliapäällikön edustusmäärärahojen käyttäminen vuonna 2014 (pdf) (html)


§ 7

Edustus: Rahoitusjohtajan edustusmäärärahojen käyttäminen vuonna 2014 (pdf) (html)


§ 8

Edustus: Elinkeinojohtajan edustusmäärärahojen käyttäminen vuonna 2014 (pdf) (html)


§ 9

Edustus: Tietotekniikka- ja viestintäjohtajan edustusmäärärahojen käyttäminen vuonna 2014 (pdf) (html)


§ 10

Edustus: Kaupungin edustamiseen liittyvät vuosipäätökset 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Kaupungin edustamiseen liittyvät vuosipäätökset2014.pdf

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39