Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
134 / 18.12.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 134

Edustus: Electromagnetic Phenomena in Non-Linear Circuits, EPNC 2016 -kongressi 28.6. - 1.7.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulun kirje

Liite 2

EPNC 2016 esite

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39