Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
25 / 02.12.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 127

Edustus: EuroGames Helsinki kilpailut Helsingissä 29.6. - 2.7.2016 (pdf) (html)

Liite 1

EuroGames Helsinki järjestelytoimikunnan puheenjohtajan sähköpostiviesti


§ 128

Edustus: CTIF:n Delegates' Assembly Helsingissä 7. - 9.9.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Suomen kansallisen CTIF-komitean kirje


§ 129

Edustus: Pohjoismainen ryhmäpsykoterapiakonferenssi Helsingissä 8 .- 10.9.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n kirje


§ 130

Edustus: Sillat-nuorisokonferenssi Helsingissä 26. - 28.9.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Opetus- ja kulttuuriministeriön sähköpostiviesti

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39