Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
23 / 25.11.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 120

Edustus: Kruununkaupunki, Vironniemen Helsinki 1640-1721 -kirjan julkistamistilaisuus (pdf) (html)


§ 121

Edustus: Taloushallintopalvelun tilinpäätöksen valmistumisjuhla Kaupungintalolla 30.3.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Taloushallintopalvelun kirje


§ 122

Edustus: 1st International Palliative Nursing Conference Helsingissä 24. - 26.8.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Fioca Oy:n kirje


§ 123

Edustus: Nordic Neuropaediatric Society (NNPS) -konferenssi Helsingissä 25. - 27.8.2016 (pdf) (html)

Liite 1

NNPS 2016 kirje


§ 124

Virkamatkat: Virastojen ja liikelaitosten päälliköiden virkamatkat Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Venäjällä Moskovaan ja Pietariin (pdf) (html)


§ 125

Virkamatkat: Apulaiskaupunginjohtajien virkamatkat kotimaassa, Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Venäjällä Moskovaan ja Pietariin (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39