Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
22 / 24.11.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 118

Edustus: The Nordic Data Journalism (NODA) and Tutki16 konferenssi Helsingissä 21. - 23.4.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Svenska social- och kommunalhögskolanin kirje§ 118

Representation: Konferensen The Nordic Data Journalism (NODA) och Tutki16 i Helsingfors 21 - 23.4.2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Svenska social- och kommunalhögskolans brev§ 119

Edustus: IAL8 -kongressi Helsingissä 1. - 5.8.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Luonnontieteellisen keskusmuseon kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39