Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
21 / 16.11.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 111

Edustus: Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n sidosryhmätilaisuus Kaupungintalolla 18.12.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n kirje


§ 112

Edustus: Varhaiskasvatuslautakunnan suunnittelupäivällinen Kaupungintalolla 25.1.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatusviraston kirje


§ 113

Edustus: CIMAC-kongressi Helsingissä 6. - 10.6.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Teknologiateollisuus ry:n kirje


§ 114

Edustus: Den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna -tapahtuma Helsingissä 9. - 12.6.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Club Åbo ja Club Lejonhjärta, kirje 9.11.2015§ 114

Representation: Den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna i Helsingfors 9 - 12.6.2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Club Åbo och Club Lejonhjärta, brev 9.11.2015§ 115

Edustus: NFOG kongressi Helsingissä 12. - 15.6.2016 (pdf) (html)

Liite 1

NFOG2016 kongressin presidentin kirje


§ 116

Edustus: CIRED 2016 workshop Helsingissä 14. - 15.6.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Energiateollisuus ry:n kirje


§ 117

Edustus: Slovakian suurlähetystön konsertti Kaupungintalolla 27.9.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Slovakian suurlähetystön kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39