Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
20 / 11.11.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 103

Edustus: Valtakunnalliset yrittäjänaispäivät Helsingissä 15. - 17.4.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin yrittäjänaiset ry:n kirje


§ 104

Edustus: Major Orchestra Librarians' Association (MOLA) kongressi Helsingissä 13. - 17.5.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Suomen Kansallisoopperan kirje


§ 105

Edustus: 32nd IEEE International Conference on Data Engineering Helsingissä 16. - 20.5.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Aalto-yliopiston kirje


§ 106

Edustus: Fulbright Centerin juhlatilaisuus Kaupungintalolla 17.5.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Fulbright Centerin kirje


§ 107

Edustus: Pohjoismaiset Koululaiskisat – Nordic Capitals´School Games 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin opetusviraston kirje


§ 108

Edustus: Kansainvälinen European Organization for Quality, EOQ -konferenssi Helsingissä 31.5. - 3.6.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Suomen Laatuyhdistys ry:n kirje


§ 109

Edustus: European Navigation Conference ENC 2016 konferenssi Helsingissä 30.5. - 2.6.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Maanmittauslaitoksen kirje


§ 110

Edustus: AGILE 2016 konferenssi Helsingissä 14. - 17.6.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Maanmittauslaitoksen kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39