Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
19 / 02.11.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 101

Edustus: Nordic Geological Winter Meeting -konferenssi Helsingissä 13. - 15.1.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin yliopiston kirje


§ 102

Edustus: Kansainvälinen uskontotieteen konferenssi Helsingissä 28.6. - 1.7.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin yliopiston kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39