Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
18 / 27.10.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 93

Edustus: Japanin suurlähetystön J-Win tilaisuus Kaupungintalolla 3.11.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Japanin suurlähetystön kirje 13.10.2015


§ 94

Edustus: "Naiset, rauha ja turvallisuus" 15-vuotisjuhla Kaupungintalolla 30.11.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Ulkoasiainministeriön kirje


§ 95

Edustus: Monikulttuurinen itsenäisyyspäiväjuhla Kaupungintalolla 6.12.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Moniheli ry:n kirje


§ 96

Edustus: Kouluyhteistyön 20-vuotisjuhlakonsertti Kaupungintalolla 14.4.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Cantores Minores-kannatusyhdistys ry:n sähköpostiviesti


§ 97

Edustus: Pohjoismainen sihteerikongressi Helsingissä 28. - 29.4.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Vastaanottoanomus


§ 98

Edustus: Kansainvälisen Autoliiton tervetulotilaisuus Kaupungintalon juhlasalissa 11.5.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Autoliiton sähköpostiviesti


§ 99

Edustus: Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön 50-vuotisjuhla Kaupungintalolla 12.5.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön kirje


§ 100

Edustus: Miina Sillanpää -historiaseminaari Kaupungintalolla 2.6.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Miina Sillanpää Seuran kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39