Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
16 / 05.10.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 87

Edustus: Apulaiskaupunginjohtajien edustusmäärärahojen korottaminen 2015 (pdf) (html)§ 88

Representation: Konsert och mottagning arrangerad av Svenska Finlands Folkting på Stadshuset 6.11.2015 (pdf) (html)

Bilaga 1

Svenska Finlands Folktings brev§ 88

Edustus: Svenska Finlands Folktingetin konsertti ja vastaanotto Kaupungintalolla 6.11.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Svenska Finlands Folktingetin kirje


§ 89

Edustus: Rakennusmestarien keskusliiton 110-vuotisjuhlavuoden tapaaminen Kaupungintalolla (pdf) (html)

Liite 1

Tilakeskuksen kirje


§ 90

Edustus: Suomen Mentorit ry:n Teonpaikka -kutsuvierastilaisuus 25.11.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Suomen Mentorit ry:n sähköpostiviesti


§ 91

Edustus: Ilmastokumppaneiden vuosiseminaari Kaupungintalolla 2.12.2015 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39