Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
13 / 25.08.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 80

Edustus: Kuntaliiton ansiomerkkien jakotilaisuus Vanhalla Raatihuoneella 15.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen kirje 12.5.2015


§ 81

Edustus: Helsingin taidemuseon sidosryhmätilaisuus Vanhalla Raatihuoneella 23.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin taidemuseon kirje 19.8.2015


§ 82

Edustus: Slovakian presidentti Andrej Kiskan ja delegaation vierailu kaupungintalolla 21.10.2015 (pdf) (html)


§ 83

Edustus: Helsingin aikuislukion HAL happening -tapahtuma juhlasalissa 5.2.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin aikuislukion kirje 19.8.2015

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39