Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
12 / 13.08.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 77

Edustus: Kansalaisjärjestöjen Ihmisoikeussäätiön seminaari juhlasalissa 29.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Kansalaisjärjestöjen Ihmisoikeussäätiön kirje 24.6.2015


§ 78

Edustus: Suomen Nuorkauppakamarit ry:n 100-vuotisjuhlan sidosryhmätilaisuus juhlasalissa 13.10.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Suomen Nuorkauppakamarit ryn kirje 22.6.2015


§ 79

Edustus: Varhaiskasvatusviraston tilaisuus Vanhalla Raatihuoneella 16.10.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatusviraston kirje 22.6.2015

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39