Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
11 / 26.06.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 70

Edustus: Opetusviraston näkymät lukuvuonna 2015-2016 -tilaisuus juhlasalissa 5.8.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Oiva Akatemian kirje 15.6.2015


§ 71

Edustus: Opastettu kaupunkikiertoajelu New Yorkilaiselle urheiluopiskelijaryhmälle 16.8.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Opetusviraston kirje kaupunkikiertoajelusta 15.6.2015


§ 72

Edustus: UM:n vuosittaisen suurlähettiläskokouksen vastaanotto juhlasalissa 25.8.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Ulkoasianministeriön kirje 16.3.2015


§ 73

Edustus: Opastettu kaupunkikiertoajelu Fulbright-stipendiaateille 26.8.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Fulbright Centerin kirje kaupunkikiertoajelusta 19.5.2015


§ 74

Edustus: Kansallisen veteraanipäivän konsertti ja kahvitilaisuus juhlasalissa 27.4.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Markkinointi Oy:n kirje 8.6.2015


§ 75

Edustus: Pääkaupunkiseudun ekotukihenkilöiden verkostoitumistilaisuus marraskuussa 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Ympäristökeskuksen kirje 11.6.2015


§ 76

Edustus: Nordic Female Business Angel Network (NFBAN) Launch -tilaisuus 27.8.2015 (pdf) (html)

Liite 1

NFBAN kirje 17.6.2015

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39