Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
10 / 10.06.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 68

Edustus: Opetusviraston perusopetuslinjan rehtoreiden kesäpäivä 11.6.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Opetusviraston kirje 7.5.2015


§ 69

Edustus: Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen henkilöstötilaisuus 22.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen hakemus 15.5.2015

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39