Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
09 / 03.06.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 63

Edustus: 30 vuotta Helsingin kaupungin palveluksessa olleiden työntekijöiden juhlatilaisuus 12.6.2015 (pdf) (html)


§ 64

Edustus: International Organization for Migration, IOM:n järjestämä muotinäytös juhlasalissa 15.10.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön kirje 29.4.2015


§ 65

Edustus: Tilan myöntäminen Japan Week -tapahtuman (20. - 26.10.2015) tilaisuuksille (pdf) (html)


§ 66

Edustus: Taideapurahojen ja kulttuuripalkinnon jakotilaisuus 12.11.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Kulttuurikeskuksen kirje 12.5.2015


§ 67

Edustus: Kansainvälinen farmasian opiskelijoiden kongressi (EPSA 39th Annual Congress) 18.-24.4.2016 (pdf) (html)

Liite 1

The European Pharmaceutical Students' Association (EPSA) kirje 7.4.2015

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39