Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
08 / 15.04.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 54

Edustus: Helsingin taidemuseon seminaari juhlasalissa 17.4.2015 (pdf) (html)


§ 55

Edustus: Yleisradion ja Euroopan yleisradioliiton (EBU) vuosittainen kokous Helsingissä 27.-29.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Yleisradion kirje


§ 56

Edustus: Eurojuris International lakimiestapahtuma Helsingissä 28.-31.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Asianajotoimisto Backström & Co Oy:n kirje


§ 57

Edustus: European Wind Energy Association (EWEA) Technology Workshop Helsingissä 2.-3.6.2015 (pdf) (html)

Liite 1

EWEA - European Wind Energy Association kirje


§ 58

Edustus: Krunikan festari Helsingissä 27.9.-3.10.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Meri-Helsingin musiikkiopiston kirje


§ 59

Edustus: Euroopan kansallisten kielentutkimuslaitosten verkoston vuosittainen kokous ja konferenssi Helsingissä 7.-9.10.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Kotimaisten kielten keskuksen kirje


§ 60

Edustus: European Social Partner´s konferenssi Helsingissä 13.-14.10.2015 (pdf) (html)

Liite 1

European Chemical Employers Group -kirje


§ 61

Edustus: Ringeten MM-kisat Helsingissä 27.12.2015-4.1.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ryn kirje


§ 62

Edustus: Kansainvälisen Interaction 16 -tapahtuma Helsingissä 29.2.-4.3.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Interaction 16 -tapahtuman järjestäjien kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39