Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
07 / 24.03.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 49

Edustus: Oiva Akatemian järjestämä keskijohdon valmennuksen päätöstilaisuus 26.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Oiva Akatemian kirje


§ 50

Edustus: Helsingin juhlaviikkojen Jean Sibelius -konserttisarjan päätöskonsertti Kaupungintalolla 23.8.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin juhlaviikkojen kirje


§ 51

Edustus: Liikelaitos HKL:n sidosryhmätilaisuus Kaupungintalolla 1.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos HKL:n kirje


§ 52

Edustus: Kansainvälinen tieteellinen kuntodopingkongressi Helsingissä 24. - 25.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

A-klinikkasäätiön kirje


§ 53

Edustus: Eteläsuomalaisen osakunnan 110-vuotisjuhlavuoden vuosijuhla Vanhalla Raatihuoneella 8.10.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Eteläsuomalaisen osakunnan kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39