Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
06 / 11.03.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 42

Edustus: Varhaiskasvatusviraston lounastilaisuus Vanhalla Raatihuoneella 24.4.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatusviraston sähköpostiviesti


§ 43

Edustus: Pohjoisten säveltäjämestareiden 500-vuotisjuhla Kaupungintalolla 13.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Suomen Laulu ry:n kirje


§ 44

Edustus: Arctic15 startup- ja kasvuyritystapahtuma Helsingissä 25. - 27.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

ArcticStartup Media Oy:n kirje


§ 45

Edustus: Kansainvälinen eemods'15 -konferenssi Helsingissä 15. - 17.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Motiva Oy:n kirje


§ 46

Edustus: Eurooppalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon johtavien valvontaviranomaisten konferenssi EPSO 2015 Helsingissä 29. - 30.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran kirje


§ 47

Edustus: RuutiExpo -nuorten vaikuttamistapahtuma Kaupungintalolla 5.11.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Nuorisoasiainkeskuksen kirje


§ 48

Edustus: Suomen Sovittelufoorumi ry:n VERSO-ohjelman 15-vuotisjuhlaseminaari Kaupungintalolla 10.11.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Suomen Sovittelufoorumi ry:n kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39