Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
05 / 23.02.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 36

Edustus: Toward a Science of Consciousness 2015 (TSC 2015) konferenssi Helsingissä 9. - 13.6.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Konferenssin järjestelytoimikunnan ja Helsingin yliopiston kirje


§ 37

Edustus: Kansainväliset logiikan ja tieteenfilosofian alan CLMPS 2015 ja LC 2015 -kongressit Helsingissä 3. - 8.8.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin yliopiston kirje


§ 38

Edustus: ESERA konferenssi Helsingissä 31.8. - 4.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitoksen kirje


§ 39

Edustus: Kansainväliset kemian alan ITP 2015 ja NoSSS 2015 -kongressit Helsingissä 30.8. - 3.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin yliopiston kirje


§ 40

Edustus: Farmasia-alan kansainvälinen kongressi Helsingissä 10. - 12.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Suomen farmaseuttisen yhdistyksen ja Helsingin yliopiston kirje


§ 41

Edustus: From Data to Evidence: Big Data, Rich Data, Uncharted Data -konferenssi Helsingissä 19. - 22.10.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin yliopiston kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39