Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
04 / 17.02.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 28

Edustus: Viron itsenäisyyspäivän juhlakonsertti Kaupungintalolla 25.2.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Viron suurlähetystön kirje


§ 29

Edustus: Nuorisoasiainkeskuksen henkilöstön tilaisuus Kaupungintalolla 3.3.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Nuorisoasiankeskuksen kirje


§ 30

Edustus: Ruotsin kuningas Carl XVI Gustafin ja kuningatar Silvian vierailu Kaupungintalolla 4.3.2015 (pdf) (html)


§ 31

Edustus: Juhlatilaisuus 40 vuotta Helsingin kaupungin palveluksessa olleille (pdf) (html)


§ 32

Edustus: Helsinki-Seuran luentotilaisuus Vanhalla Raatihuoneella 5.3.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsinki-Seuran sähköpostiviesti


§ 33

Edustus: Annantalon taidekeskuksen Sibelius-projekti Vanhalla Raatihuoneella 4. - 6.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Annantalon taidekeskuksen kirje


§ 34

Edustus: Sosiaali- ja terveysviraston henkilökuntajuhla Kaupungintalolla 25.9.2015 (pdf) (html)


§ 35

Edustus: OECD:n hallintoministerikokous Helsingissä 28.10.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Valtionvarainministeriön kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39