Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
03 / 03.02.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 18

Edustus: Helsingin poliisilaitoksen Baltic States Capital Policing -kokous kaupungintalolla 3.3.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin poliisilaitoksen sähköpostiviesti


§ 19

Edustus: Forum Virium Helsingin Jäänmurtaja -verkostoitumistilaisuus 4.3.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Forum Virium Helsingin kirje


§ 20

Edustus: WorldSkills Europe -järjestön yleiskokous Helsingissä 19. - 21.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Skills Finland ry:n kirje


§ 21

Edustus: Pohjanmaan maakuntajuhlat Helsingissä 11. - 13.6.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Markkinointi Oy:n kirje


§ 22

Edustus: Helsingin juhlaviikkojen avajaisvastaanotto Kaupungintalolla 14.8.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin juhlaviikkojen kirje


§ 23

Edustus: Eurooppalainen geeni- ja soluterapian tieteellinen tapahtuma Helsingissä 17. - 20.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Suomen geeniterapiaseuran kirje


§ 24

Edustus: Varhaiskasvatusviraston henkilökuntajuhla Kaupungintalolla 18.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatusviraston kirje


§ 25

Edustus: Valtakunnallinen vaikuttajafoorumi SOSTEtalk! 2015 -tapahtuman iltatilaisuus Kaupungintalolla 7.10.2015 (pdf) (html)

Liite 1

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kirje


§ 26

Edustus: Nordic Wood Biorefinery Conference 2015 Helsingissä 20. - 22.10.2015 (pdf) (html)

Liite 1

VTT:n kirje


§ 27

Edustus: Iso-Britannian Prinssi Edward ja hänen delegaationsa vierailu Kaupungintalolla 6.2.2015 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39