Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
24 / 17.12.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 10147

Edustus: Tekla Hultinin 150-vuotisjuhlaseminaari Kaupungintalolla 11.4.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Suomalainen Naisliitto


§ 10148

Edustus: Helsingin VPK:n 150 v ja Haagan VPK:n 110 v juhlat vuonna 2014 (pdf) (html)

Liite 1

hakemus


§ 10149

Edustus: CERCMA -hankkeen asiantuntijaseminaari Helsingissä 27. - 28.3.2014 (pdf) (html)

Liite 1

CERCMA vieraanvaraisuushakemus


§ 10150

Edustus: 9. Pohjoismainen Juomavesikonferenssi Helsingissä 2. - 4.6.2014 (pdf) (html)

Liite 1

9. Pohjoismainen Juomavesikonferenssi vieraanvaraisuushakemus


§ 10151

Edustus: The Nordic Orthopaedic Federartion Congress Helsingissä 7. - 9.5.2014 (pdf) (html)

Liite 1

NOF2014 -järjestelytoimikunta


§ 10152

Edustus: Itämerihaasteen kansallinen seminaari 14.5.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Ympäristökeskuksen hakemus 10.12.2013


§ 10153

Edustus: Helsingin väestönsuojelu 75 vuotta 12.9.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus


§ 10154

Edustus: AEPC 2014-kongressi Helsingissä 21. - 24.5.2014 (pdf) (html)

Liite 1

AEPC 2014 vieraanvaraisuushakemus


§ 10155

Edustus: International Working Group on Women and Sport (IWG) -konferenssi Helsingissä 12. - 15.6.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Vieraanvaraisuushakemus Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39