Helsingin kaupungin viranhaltijapäätökset

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset julkaistaan verkossa vuoden 2013 marraskuusta lähtien. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.


Kaupungin johtajiston päätökset

Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan johtajistoasiat
Kaupunginjohtaja päättää johtajistokäsittelyssä muun muassa avoimien tehtävien täyttöluvista, edustajien nimeämisestä työryhmiin ja tilojen vuokraamisesta kaupungin käyttöön.

Kaupunginjohtajan virkamatka-asiat
 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Rakennus- ja ympäristötoimi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Sivistys- ja henkilöstötoimi

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 24.2.2014 lähtien

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 1.1. - 23.2.2014

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Kaupungin johtajiston tekemät tekemät pöytäkirjapäätökset on julkaistu verkossa vuoden 2013 marraskuusta lähtien.

Vuosi 2013
 


Keskushallinnon viranhaltijapäätökset 

Kaupunginkanslia


Viranhaltijapäätökset virastojen ja laitosten sivuilla


 

1.6.2017 aloittava organisaatio

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja
Sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtaja
 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Varhaiskasvatusjohtaja
Perusopetusjohtaja
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtaja
 

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Maankäyttöjohtaja
Kaupungininsinööri
Asiakkuusjohtaja
Kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja
 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Liikuntajohtaja
Nuorisoasiainjohtaja
Kulttuurijohtaja
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja
 


 JAA
17.03.2017 18:25