Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin viranhaltijapäätökset

Helsingin kaupungin päätöksentekokaavio – lautakunnat ja johtokunnat

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista. Kaupungin organisaatio

Tältä sivulta löytyvät viranhaltijapäätökset 1.6.2017 alkaen. Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset ennen 1.6.2017 tehtyä organisaatiouudistusta löytyvät arkistosta.


Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  

Pormestarit  

Pormestari
Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari 
Kaupunkiympäristön apulaispormestari
Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari
Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari    

Keskushallinto

Kansliapäällikkö
Elinkeinojohtaja
Hallintojohtaja  
Henkilöstöjohtaja
Kaupunginlakimies  
Rahoitusjohtaja
Sisäisen tarkastuksen päällikkö
Viestintäjohtaja

Toimialan muut viranhaltijapäättäjät

Toimialan liikelaitokset

Palvelukeskus
Rakentamispalvelu Stara
Taloushallintopalvelu Talpa
Työterveysliikelaitos

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja (1.6.2017 alkaen)
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
(31.5.2017 asti)
Varhaiskasvatusjohtaja (1.6.2017 alkaen)
Varhaiskasvatusjohtaja (31.5.2017 asti)
Perusopetusjohtaja (1.6.2017 alkaen)
Perusopetusjohtaja (31.5.2017 asti)
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtaja

Toimialan muut viranhaltijapäättäjät   

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön apulaispormestari
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja (1.6.2017 alkaen)
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja (31.5.2017 asti)
Maankäyttöjohtaja
Tekninen johtaja
Asiakkuusjohtaja
Hallintojohtaja

Toimialan muut viranhaltijapäättäjät

Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL
Pelastuslaitos    

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja (1.6.2017 alkaen)
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja (31.5.2017 asti)
Liikuntajohtaja
Nuorisoasiainjohtaja
Kulttuurijohtaja
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja

Toimialan muut viranhaltijapäättäjät

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja (1.6.2017 alkaen)
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja (31.5.2017 asti)
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja
Sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtaja

Toimialan muut viranhaltijapäättäjät 

Muut    JAA
13.12.2018 12:59