Toimikunnat ja neuvottelukunnat

Toimikunta on useamman luottamushenkilön muodostama elin, jonka kaupunginhallitus asettaa tilapäisten tai pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. 

Neuvottelukunta on useamman henkilön muodostama toimielin, jonka kaupunginhallitus asettaa selvittämään tai valmistelemaan määrättyä asiaa, asiaryhmää tai seuraamaan määrättyä toimintaa.

Toimi- ja neuvottelukunnista kerrotaan lisää niiden omilla sivuilla. Jos toimi- tai neuvottelukunnalla ei ole omia sivuja, kerrotaan tällä sivulla sen perustiedot.

● Digitalisaatiotoimikunta (lisää »)

● Energiansäästöneuvottelukunta (lisää »)

Esteettömyysasioiden neuvottelukunta

Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunta

● Henkilöstökassatoimikunta (lisää »)

● Historiatoimikunta (lisää »)

● Hitas-neuvottelukunta (ei aseteta toistaiseksi)

● Kaksikielisyystoimikunta (lisää »)

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta

Nimistötoimikunta

● Pelastuspalveluneuvottelukunta (lisää »)

● Poliisin neuvottelukunta (lisää »)

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta

● Sääntötoimikunta (lisää »)

Tasa-arvotoimikunta

Työllistämistoimikunta

● Urheilupalkintotoimikunta (lisää »)

● Vaalivalmistelutoimikunta (lisää »)

Vammaisneuvosto

Vanhusneuvosto

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta


Kuntien yhteiset neuvottelukunnat

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta


Toimi- ja neuvottelukuntien perustietoja

Digitalisaatiotoimikunta
Tehtävänä on edistää sekä seurata kaupungin ja sen toimialojen digitalisaatiokehitystä. Kaupungin uuden strategiaehdotuksen yhtenä tavoitteena on tehdä Helsingistä parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa.
Tiedustelut: tietotekniikkapäällikkö, keskushallinto

Energiansäästöneuvottelukunta
Energiansäästöneuvottelukunnan tärkein tehtävä on koordinoida Helsingin kaupungin energiansäästötoimintaa pitkällä aikavälillä ja aktivoida toimialoja, laitoksia ja kiinteistöhallintayksiköitä energiatehokkuustyössä.
Energiansäästöneuvottelukunta nimitetään yleensä kaksivuotisiksi toimikausiksi. ESNK kokoontuu tyypillisesti 6 - 8 kertaa vuodessa. Energiansäästäneuvottelukunnan käytännön työstä vastaa rakennusvirasto.
Tiedustelut: Katri Kuusinen

Henkilöstökassatoimikunta
Henkilöstökassan tarkoituksena on edistää jäsentensä säästäväisyyttä ja tasapainoista taloudenhoitoa ja auttaa heidän taloutensa järjestämisessä. Henkilöstökassatoimikunta kehittää ja valvoo henkilöstökassaa. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa päättämään jäsenille myönnettävistä lainoista ja niiden ehdoista sekä käsittelemään muita henkilöstökassatoimintaan liittyviä asioita.
Tiedustelut: henkilöstökassa

Historiatoimikunta
Tehtävänä on suunnitella ja valmistaa Helsingin kaupungin historian jatko-osat vuodesta 1945 nykypäiviin. Toimikunta suorittaa lisäksi muitakin kaupunginhallituksen sille antamia historian selvittämiseen liittyviä tehtäviä. Päätös: historiatoimikunnan jäsenet
Tiedustelut: Ida Suolahti, puh. 09 310 43575.

Kaksikielisyystoimikunta
Tehtävänä on seurata ja arvioida  miten suomen- ja ruotsinkielisten kieliryhmien tarpeet kielen osalta toteutuvat kaupungin tarjoamissa palveluissa ja kaupungin henkilöstön piirissä sekä käsitellä kaksikielisyyden suunnitelmallista edistämistä kaupungin toiminnassa.
Tiedustelut: Jenni Björksten, jenni.bjorksten (at) hel.fi

Pelastuspalveluneuvottelukunta
Tehtävänä on ohjata Helsingin kaupungin pelastuspalvelun toimeenpano-organisaatioon kuuluvien viranomaisten, laitosten ja vapaaehtoisten järjestöjen suuronnettomuuksien torjuntaa koskevaa suunnittelua ja yhteistoimintaa sekä tarvittaessa avustaa pelastustoimen johtajaa toimintatilanteissa.
Tiedustelut: sihteeri, pelastuslaitos

Poliisin neuvottelukunta
Poliisin hallinnosta annetun lain 3 § perusteella toimii poliisilaitosten yhteydessä neuvottelukuntia. Niiden tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään poliisin hallinnosta annetussa asetuksessa. Asetuksen 11 §:n mukaan tehtävänä on seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa, tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista.
Tiedustelut: poliisikoordinaattori, kaupunginkanslia

Sääntötoimikunta
Tehtävänä on antaa lausuntoja kaupungin valmisteltavina olevista ohje- ja johtosäännöistä, niiden muutosehdotuksista ja kaupunginhallituksen tarpeellisiksi katsomista muista säännöistä sekä tehdä ehdotuksia voimassa olevien sääntöjen tarkistamiseksi.
Tiedustelut: sihteeri, kaupunginkanslia

Urheilupalkintotoimikunta
päättää vuoden helsinkiläisurheilijalle  tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamisesta, kunniamainintojen myöntämisestä ja muiden mahdollisten stipendien jakamisesta.
Tiedustelut: vaihde, liikunta

Vaalivalmistelutoimikunta
Tehtävänä on valmistella kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevat vaaliasiat.
Tiedustelut: keskusvaalilautakuntaJAA
02.10.2017 14:08