Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin kirjaamo

Pohjoisesplanadi 11-13
00170 Helsinki
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 13700
Toimipiste kartalla

Päätösasiakirjojen julkaiseminen verkkosivuilla

Sähköisessä Ahjo-asianhallintajärjestelmässä esityslistat ja pöytäkirjat sisältyvät molemmat kokouksen pöytäkirjaan. Esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivulla kokousta edeltävänä torstaina kello 14.00. Lista on jaoteltu asiakohdittain.

Uusimmat esityslistat ovat näkyvissä omina linkkeinään kokouksen pöytäkirjan valmistumiseen asti. Sen jälkeen esityslista korvautuu kokouksen pöytäkirjalla.

Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen esityslistaan ja pöytäkirjaan sisältyvät myös ehdotukset kaupunginvaltuuston päätettäväksi menevistä asioista aina silloin, kun niitä on.

Kokouksen päätöstiedote laaditaan välittömästi kokouksen jälkeen. Siitä selviää, onko asia päätetty esityslistan ehdotuksen mukaisesti. Jos päätös poikkeaa alkuperäisestä esityslistan ehdotuksesta, päätöstiedotteessa kerrotaan:

  • millä tavoin päätös poikkeaa ehdotuksesta
  • millaisia vasta- tai muita ehdotuksia käsittelyn aikana on tehty ja
  • millaisia mahdollisia äänestyksiä asiasta päättäminen on vaatinut.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa, kun se on tarkastettu, allekirjoitettu ja ollut virallisesti nähtävillä kaupunginkansliassa. Julkaisu kaupunginhallituksella ja sen jaostoilla tapahtuu yleensä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona. Kaupunginvaltuuston pöytäkirja julkaistaan yleensä kahden viikon päästä kokouksesta.

Pöytäkirjassa kerrotaan asiakohdittain tehdyt päätökset ja alkuperäinen esityslistan ehdotus eli niin sanottu päätösehdotus.

Kaupunginvaltuuston keskustelupöytäkirjat julkaistaan sen jälkeen, kun ne on tarkastettu ja allekirjoitettu. Se tapahtuu yleensä kahden viikon kuluessa.

Aikataulu kaupunginvaltuuston kokousten asiakirjojen julkaisemisesta kaupungin sivuilla

  1. Esityslista kokousta edeltävänä torstaina klo 14 mennessä
  2. Päätöstiedote heti kokouksen jälkeen
  3. Pöytäkirja kahden viikon kuluttua kokouksesta
  4. Keskustelupöytäkirjat tarkastuksen ja allekirjoituksen jälkeen yleensä kahden viikon kuluttua kokouksesta

Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen asiakirjojen julkaisu kaupungin sivuilla

  1. Esityslista kokousta edeltävänä torstaina klo 14 mennessä
  2. Päätöstiedote heti kokouksen jälkeen
  3. Pöytäkirja kokousta seuraavan viikon keskiviikkona

Päätösasiakirjat ovat esillä sivuilla vähintään viiden vuoden ajan, kun tietosuojasäädösten tarkoittamat henkilötiedot poistetaan niistä. Tietojen automaattinen poistaminen tuli mahdolliseksi 8.8.2011.

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asiakirjoja on kuitenkin saatavilla pidemmältä ajalta.

Lisää kaupungin viestinnän ohjeissa (pdf)

Haku päätösasiakirjoista (Siirry linkistä hakuun ja valitse suodatin "Päätökset")

Päätösasiakirjojen haku uudistetaan vuoden 2022 loppuun mennessä.
21.06.2022 11:03