Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin kirjaamo

Pohjoisesplanadi 11-13
00170 Helsinki
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 13700
Toimipiste kartalla

Lauta- ja johtokuntien vuosikalenteri

Helsingin kaupungin päätöksentekoelinten kokousajat

Sammanträdestider för Helsingfors stads beslutsfattande organ

Kalenteri päivitetään kerran viikossa. Muutokset ovat mahdollisia. Valtuuston kokouksia lukuun ottamatta kokoukset eivät ole avoimia yleisölle./ Kalendern uppdateras varje vecka. Ändringar är möjliga. Frånsett fullmäktiges sammanträden är nämndernas sammanträden inte offentliga.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen esityslistat julkaistaan kokousta edeltävän viikon torstaina asianomaisen toimielimen verkkosivulla.

Föredragningslistorna för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden och för stadsstyrelsens sektioners sammanträden publiceras föregående torsdag på organets sida.


Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka toinen keskiviikko
2.8., 11.8. PERUTTU, 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 13.10., 20.10. Siirretty viikkoa aiemmaksi, 3.11., 10.11., 24.11., 8.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka maanantai.  Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.
9.8.–13.12. Poikkeukset 18.10. ja 6.12., jolloin ei kokouksia.

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset: 23.9., 18.11.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
30.8., 20.9., 11.10., 1.11., 22.11., 13.12.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 
23.8. PERUTTU, 13.9. PERUTTU, 4.10., 8.11., 29.11.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto
7.10., 25.10., 15.11., 7.12.

Kasvatus ja koulutus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
17.8., 14.9., 21.9., 12.10., 2.11., 23.11., 14.12.

Suomenkielinen jaosto
28.9., 9.11., 7.12.

Ruotsinkielinen jaosto
21.9., 19.10., 16.11.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristölautakunta 
17.8., 24.8., 31.8., 7.9., 14.9., 21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12.

Ympäristö- ja lupajaosto 
19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.

Pelastuslautakunta
24.8., 14.9., 26.10., 23.11., 14.12.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 26.10., 16.11., 30.11., 14.12.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto 
26.8., 28.9., 9.11., 23.11. 7.12.

Liikuntajaosto 
31.8., 2.11., 18.11., 7.12.

Nuorisojaosto   
16.9., 21.10. PERUTTU, 25.11., 7.12.

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali-ja terveyslautakunta
17.8., 31.8., 14.9., 21.9.,5.10., 26.10., 9.11., 30.11., 14.12., 21.12.

Sosiaali-ja terveysjaosto 
5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 16.12.

Liikelaitosten johtokunnat

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta 
11.8., 13.8. (ylimääräinen kokous), 26.8. (ylimääräinen kokous), 2.9., 30.9., 28.10., 23.11., 2.12.

Lisäksi iltakoulukokoukset 19.8., 23.9., 14.10., 9.11., 16.12.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 
9.9., 16.12. 

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 
4.8., 7.9., 12.10., 7.12.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 
21.9.  Muut syksyn kokousajat ilmoitetaan myöhemmin

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 
16.9., 14.10. PERUTTU, 28.10., 11.11., 9.12.

Muut

Tarkastuslautakunta
17.8., 31.8., 14.9., 19.10., 16.11., 14.12.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalien yhteydessä13.10.2021 13:36