Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin kirjaamo

Pohjoisesplanadi 11-13
00170 Helsinki
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 13700
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Lauta- ja johtokuntien vuosikalenteri

Helsingin kaupungin päätöksentekoelinten kokousajat

Sammanträdestider för Helsingfors stads beslutsfattande organ

Kalenteri päivitetään kerran viikossa. Muutokset ovat mahdollisia. Valtuuston kokouksia lukuun ottamatta kokoukset eivät ole avoimia yleisölle./ Kalendern uppdateras varje vecka. Ändringar är möjliga. Frånsett fullmäktiges sammanträden är nämndernas sammanträden inte offentliga.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen esityslistat julkaistaan kokousta edeltävän viikon torstaina asianomaisen toimielimen verkkosivulla.

Föredragningslistorna för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden och för stadsstyrelsens sektioners sammanträden publiceras föregående torsdag på organets sida.


Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka toinen keskiviikko
15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 27.5., 10.6., 17.6.
26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 11.11., 25.11., 9.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat
 Kokoukset joka maanantai.  Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Kevät 2020: maanantaisin 13.1.-22.6. Poikkeukset 17.2. ja 13.4., jolloin ei pidetä kokousta. 

Aamukoulukokoukset: 26.3., 23.4. ja 28.5.

Syksy 2020: maanantaisin 10.8.-14.12. Poikkeukset 7.9. ja 12.10., jolloin ei pidetä kokousta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
10.2., 2.3., 16.3., 6.4., 4.5., 18.5., 15.6.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
3.2., 24.2. (peruutettu), 23.3., 20.4. (peruutettu), 11.5., 8.6.

Syksy: 17.8., 14.9., 19.10., 9.11., 23.11., 7.12.

Kasvatus ja koulutus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
2
1.1., 11.2., 3.3., 24.3., 14.4., 5.5., 26.5., 16.6. 

Suomenkielinen jaosto
28.1., 7.3., 12.5. peruutettu, 9.6. 

Ruotsinkielinen jaosto
 4.2. (peruutettu), 10.3., 21.4., 9.6. 

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristölautakunta
14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 25.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3. (peruutettu), 31.3., 7.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 2.6., 9.6., 16.6.
Syksy: 11.8., 18.8., 25.8., 1.9., 15.9., 22.9., 29.9., 6.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12..
Kevät 2021: 12.1. 

Ympäristö- ja lupajaosto 
16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3., 23.4., 13.5., 4.6., 24.6. 
Syksy: 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
9.1., 23.1., 6.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6.
Syksy: 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12.

Pelastuslautakunta
14.1., 11.2., 3.3., 31.3., 28.4., 19.5., 9.6.
25.8., 29.9., 27.10., 24.11.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
14.1. (julkinen kokous Oodissa), 28.1., 11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4. (peruutettu), 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6.
Syksy: 18.8, 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11.,17.11., 1.12., 15.12.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto
4.2., 17.3., 26.5.
Syksy: 3.9., 9.9., 10.11., 8.12

Liikuntajaosto
21.1., 2.4., 14.5., 9.6.

Nuorisojaosto  
30.1., 5.3., 16.4., 28.5.
Syksy: 17.9., 29.10., 26.11., 8.12.

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali-ja terveyslautakunta
21.1., 4.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4. (peruutettu), 5.5., 19.5., 2.6., 16.6.
11.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 8.12., 15.12.

Sosiaali-ja terveysjaosto
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 23.4., 7.5., 28.5., 11.6., 25.6.
6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 17.12.

Liikelaitosten johtokunnat

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta 
23.1., 6.2., 13.2. (iltakoulukokous), 5.3. siirretty pidettäväksi 6.3., 19.3. (iltakoulukokous), 2.4., 16.4. (iltakoulukokous), 30.4., 14.5. (aamukoulukokous), ylimääräinen kokous 28.5. (peruutettu), 4.6., 16.6. (iltakoulukokous), ylimääräinen kokous 24.6. 
Syksy: 21.8., 30.9., 29.10., 19.11., 3.12.. Iltakoulukokoukset: 17.9., 15.10., 12.11., 17.12.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 
6.2., 7.5.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta
6.2., 1.4., 13.5.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 
29.1., 3.3., 6.5. 

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 

23.1. (peruutettu), 13.2., 27.2., 19.3., 23.4. (peruutettu), 14.5., 11.6.
Syksy: 27.8., 17.9., 15.10., 12.11., 10.12. 

Muut

Tarkastuslautakunta
21.1., 11.2., 3.3., 17.3. (peruutettu), 7.4. siirretty > uusi aika: 8.4., 14.4., 21.4. (peruutettu), 12.5., 2.6.
25.8., 29.9., 17.11., 15.12.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalien yhteydessä

05.06.2020 16:21