Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin kirjaamo

Pohjoisesplanadi 11-13
00170 Helsinki
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 13700
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Lauta- ja johtokuntien vuosikalenteri

Helsingin kaupungin päätöksentekoelinten kokousajat
Sammanträdestider för Helsingfors stads beslutsfattande organ

Kalenteri päivitetään kerran viikossa. Muutokset ovat mahdollisia. Valtuuston kokouksia lukuun ottamatta kokoukset eivät ole avoimia yleisölle./ Kalendern uppdateras varje vecka. Ändringar är möjliga. Frånsett fullmäktiges sammanträden är nämndernas sammanträden inte offentliga.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen esityslistat julkaistaan kokousta edeltävän viikon torstaina asianomaisen toimielimen verkkosivulla. /
Föredragningslistorna för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden och för stadsstyrelsens sektioners sammanträden publiceras föregående torsdag på organets sida.


Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka toinen keskiviikko
16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6.
Syksy: 28.08., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 13.11., 27.11, 11.12.

Kevät 2020: 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 27.5., 10.6., 17.6.
Syksy 2020: 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 11.11., 25.11., 9.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat
 Kokoukset joka maanantai.  Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Kevätkauden 2019 ensimmäinen kokous pidetään 7.1. ja viimeinen 24.6.
Kokousta ei pidetä 18.2. ja 22.4.

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset 24.1., 7.3., 25.4., 13.6., 3.10., 7.11. ja 5.12.

Syyskauden 2019 ensimmäinen kokous pidetään 5.8. ja viimeinen 16.12. Kokousta ei järjestetä 12.8., 2.9. eikä syyslomaviikolla 14.10.

Kaupunginhallituksen kevätkauden 2020 ensimmäinen kokous pidetään 13.1.2020 ja viimeinen 22.6.2020 sillä poikkeuksella, että 17.2.2020 ja 13.4.2020 ei pidetä kokousta. 
Syyskauden 2020 ensimmäinen kokous pidetään 10.8.2020 ja viimeinen 14.12.2020 sillä poikkeuksella, että 7.9.2020 ja 12.10.2020 ei pidetä kokousta.
Aamukoulukokoukset pidetään  12.3., 23.4. ja 28.5.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
21.1., 11.2., 4.3., 18.3., 15.4., 6.5., 3.6. ja 17.6.
Syksy: 26.8., 9.9., 30.9., 4.11., 25.11., 16.12. 
Kevät 2020: 10.2., 2.3., 16.3., 6.4., 4.5., 18.5., 15.6.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
28.1., 11.3., 8.4., 29.4., 27.5. ja 10.6.
Syksy: 16.9., 28.10. (peruutettu), 11.11. 18.11. (siirretty edelliselle viikolle 11.11.), 9.12., 

Kasvatus ja koulutus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
22.1., 12.2., 5.3., 26.3., 16.4., 7.5., 28.5. ja 18.6.
Syksy: 13.8., 27.8., 24.9., 22.10., 12.11., 3.12., 17.12.

Suomenkielinen jaosto
29.1., 19.3. ja 14.5.
Syksy: 17.9., 5.11., 10.12.

Ruotsinkielinen jaosto 
5.2., 19.3., 23.4., 21.5. peruutettu ja 13.6.
Syksy: 26.9., 29.10., 26.11., 19.12.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristölautakunta
15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2. peruutettu, 26.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 2.4., 9.4., 16.4., 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6., 11.6., 18.6. 
Syksy:  13.8., 20.8., 27.8., 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12.
Kevät 2020: 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 25.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 2.6., 9.6., 16.6.

Ympäristö- ja lupajaosto 
18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 3.5., 17.5., 14.6. 
Syksy: 16.8., 30.8., 13.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 13.12.
Kevät 2020: 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3., 23.4., 13.5., 4.6., 24.6. 

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
10.1., 24.1., 7.2., 28.2. ylimääräinen kokous, 21.3., 4.4., 2.5., 16.5. peruutettu 13.6., 27.6.  
Syksy: 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.
Kevät 2020: 9.1., 23.1., 6.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6.

Pelastuslautakunta
15.1., 5.2. peruutettu, 5.3., 2.4. peruutettu, 7.5., 28.5., 18.6.  
Syksy 2019: 27.8., 1.10., 8.10 ylimääräinen kokous, 29.10., 26.11., 17.12.   

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta 
17.1., 25.1. ylimääräinen kokous, 31.1. ylimääräinen kokous, 7.2. (iltakoulukokous), 21.2., 7.3. (iltakoulukokous), 21.3., 4.4. (iltakoulukokous), 18.4., 2.5. (iltakoulukokous), 16.5., 6.6. (iltakoulukokous), 13.6., 20.6. (ylimääräinen kokous), 25.6. (ylimääräinen kokous)
Syksy: 22.8., 19.9., 17.10., 28.10. ylimääräinen kokous, 21.11., 12.12.
Syksyn iltakoulukokoukset: 12.9., 10.10., 7.11., 4.12. 

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6. 
Syksy: 20.8., 27.8., 10.9., 24.9. peruutettu, 8.10., 22.10. peruutettu, 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.
Kevät 2020: 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto
5.2., 19.3., 28.5.
Syksy: 1.10., 12.11., 10.12. 

Liikuntajaosto
24.1., 2.4., 14.5., 11.6.
Syksy: 10.10, 10.12.

Nuorisojaosto  
31.1., 28.3., 23.5. peruutettu, 13.6.
Syksy: 12.9., 24.10. peruutettu, 28.11., 10.12.

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali-ja terveyslautakunta
15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6.  
Syksy: 13.8., 20.8, 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 10.12. ja 17.12.

Kevätkausi 2020: 21.1., 4.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6.
Syksy 2020: 11.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 8.12., 15.12.

Sosiaali-ja terveysjaosto
10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 25.4., 9.5., 23.5., 13.6., 27.6.        
Syksy: 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.
Kevät 2020: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 23.4., 7.5., 28.5., 11.6., 25.6.
Syksy 2020: 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 17.12.

Liikelaitosten johtokunnat

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 
 8.2., 22.3. ylimääräinen kokous, 9.5.
Syksy: 15.8., 18.9. (ylimääräinen kokous), 24.10., 19.12.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta
5.2., 2.4., 20.5.
Syksy: 27.8., 8.10., 5.11. ylimääräinen kokous peruutettu, 13.12.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 
10.1., 9.5.

Syksy: Päivitetään myöhemmin

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 
24.1., 14.2., 28.2., 21.3., 11.4. , 25.4. peruutettu, 23.5., 13.6.  
Syksy: 29.8., 3.10., 17.10. peruutettu, 14.11., 12.12.
Kevät 2020: 23.1., 13.2., 27.2., 19.3., 23.4., 14.5., 11.6.

Muut

Tarkastuslautakunta
22.1., 12.2., 5.3., 19.3., 2.4., 9.4., 16.4. peruutettu, 7.5., 28.5.
Syksy: 20.8., 1.10., 19.11., 10.12.
Kevät 2020: 21.1., 11.2., 3.3., 17.3., 7.4., 14.4., 21.4., 12.5., 2.6.
Syksy 2020: 25.8., 29.9., 17.11., 15.12.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalien yhteydessä
26.3 ja 7.5.JAA
05.12.2019 20:14