Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin kirjaamo

Pohjoisesplanadi 11-13
00170 Helsinki
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 13700
Toimipiste kartalla

Lauta- ja johtokuntien vuosikalenteri

Helsingin kaupungin päätöksentekoelinten kokousajat

Sammanträdestider för Helsingfors stads beslutsfattande organ

Kalenteri päivitetään kerran viikossa. Muutokset ovat mahdollisia. Valtuuston kokouksia lukuun ottamatta kokoukset eivät ole avoimia yleisölle./ Kalendern uppdateras varje vecka. Ändringar är möjliga. Frånsett fullmäktiges sammanträden är nämndernas sammanträden inte offentliga.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen esityslistat julkaistaan kokousta edeltävän viikon torstaina asianomaisen toimielimen verkkosivulla.

Föredragningslistorna för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden och för stadsstyrelsens sektioners sammanträden publiceras föregående torsdag på organets sida.


Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka toinen keskiviikko
22.6

24.8. , 7.9. , 21.9., 5.10., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11., 7.12. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka maanantai.  Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.
10.1.–27.6. Poikkeukset 21.2. ja 18.4., jolloin ei kokouksia.

8.8. –12.12., ei kokouksia 5.9. ja 17.10.

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset:
15.9., 13.10., 1.12.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
27.6. Ylimääräinen kokous

29.8., 19.9., 24.10., 7.11., 28.11., 12.12.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 
22.8., 12.9., 31.10., 14.11., 8.12.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto
1.9. , 19.9., 3.10., 3.11, 21.11., 19.12.

Kasvatus ja koulutus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
23.6. Ylimääräinen kokous

23.8., 6.9., 13.9., 4.10., 25.10., 8.11., 22.11. ja 13.12.

Suomenkielinen jaosto
20.9., 1.11., 29.11.

Ruotsinkielinen jaosto
8.9., 11.10.2, 15.11., 15.12.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristölautakunta 
9.8., 16.8., 23.8., 30.8., 6.9., 13.9., 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 13.12., 20.12.

Ympäristö- ja lupajaosto 
29.6.

18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
30.6.

25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 3.11, 17.11., 1.12., 15.12.

Pelastuslautakunta
23.8., 20.9., 25.10., 24.11., 13.12.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
23.8., 6.9., 13.9., 4.10., 25.10., 15.11., 29.11., 13.12., 20.12.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto 
30.8., 27.9., 8.11., 1.12., 8.12.

Liikuntajaosto 
30.8., 6.10., 10.11., 1.12.

Nuorisojaosto   
5.9., 27.10., 1.12.

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali-ja terveyslautakunta
16.8., 30.8., 6.9., 13.9., 20.9., 4.10., 25.10., 8.11., 29.11., 13.12., 20.12.

Sosiaali-ja terveysjaosto 
30.6.

4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 15.12.

Liikelaitosten johtokunnat

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta 
17.8., 6.9., 4.10., 8.11., 7.12.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 
17.8., 26.10., 14.12.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 
8.8., 7.9., 12.10., 7.12.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 
7.9., 9.11.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 
8.9., 27.10., 10.11., 8.12.

Muut

Tarkastuslautakunta
13.9., 4.10., 8.11., 13.12.

Keskusvaalilautakunta
Kokoontuu erikseen sovittuina aikoina. Kokousten ajankohdat painottuvat vaalien läheisyyteen.23.06.2022 12:48