Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin kirjaamo

Pohjoisesplanadi 11-13
00170 Helsinki
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 13700
Toimipiste kartalla

Lauta- ja johtokuntien vuosikalenteri

Helsingin kaupungin päätöksentekoelinten kokousajat

Sammanträdestider för Helsingfors stads beslutsfattande organ

Kalenteri päivitetään kerran viikossa. Muutokset ovat mahdollisia. Valtuuston kokouksia lukuun ottamatta kokoukset eivät ole avoimia yleisölle./ Kalendern uppdateras varje vecka. Ändringar är möjliga. Frånsett fullmäktiges sammanträden är nämndernas sammanträden inte offentliga.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen esityslistat julkaistaan kokousta edeltävän viikon torstaina asianomaisen toimielimen verkkosivulla.

Föredragningslistorna för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden och för stadsstyrelsens sektioners sammanträden publiceras föregående torsdag på organets sida.


Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka toinen keskiviikko
20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 23.6.
25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 10.11., 24.11., 8.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka maanantai.  Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.
11.1.–28.6. Poikkeukset 22.2. ja 5.4., jolloin ei kokouksia.
16.8.–13.12. Poikkeukset 18.10. ja 6.12., jolloin ei kokouksia. 

Kaupunginhallituksen aamukoulut: 21.1., 4.3.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
18.1., 8.2., 8.3., 15.3. ylimääräinen kokous, 22.3., 12.4., 3.5. (siirretty viikolla), 10.5., 24.5., 14.6.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 
15.2., 29.3., 26.4., 17.5., 7.6.

Kasvatus ja koulutus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
19.1., 9.2., 2.3., 23.3., 13.4., 4.5., 25.5., 15.6.

Suomenkielinen jaosto
16.3., 18.5.

Ruotsinkielinen jaosto
2.2., 16.3., 27.4., 8.6.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristölautakunta 
12.1., 19.1., 26.1., 2.2., 9.2., 16.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 13.4., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22.6.
17.8.

Ympäristö- ja lupajaosto 
21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 15.4., 29.4., 27.5., 10.6., 1.7.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
7.1. PERUTTU, 14.1., 28.1. PERUTTU, 11.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6.
12.8.

Pelastuslautakunta
12.1., 9.2., 9.3., 30.3., 27.4., 18.5., 15.6.
24.8., 14.9., 26.10., 23.11., 14.12.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4. PERUTTU, 27.4., 11.5., 25.5., 15.6.
24.8.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto 
9.2., 23.3., 29.4., 18.5.
28.9.

Liikuntajaosto 
26.1., 8.4., 20.5.


Nuorisojaosto   
28.1., 18.3., 27.5.
16.9.

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali-ja terveyslautakunta
19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5.


Sosiaali-ja terveysjaosto 
14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 27.5., 17.6., 1.7.
5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 16.12.

Liikelaitosten johtokunnat

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta 
14.1., 28.1., 2.3., 25.2., 29.4., 12.5., 15.6.
Iltakoulukokoukset 11.2., 11.3., 8.4., 27.5.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 
4.2., 7.5.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 
28.1. (ylimääräinen kokous), 9.2., 30.3., 11.5.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 
26.1., 18.2., 4.3., 5.5.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 
21.1. PERUTTU, 18.2., 4.3., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6.

Muut

Tarkastuslautakunta
19.1., 9.2., 2.3., 15.3., 23.3., 6.4., 13.4., 20.4., 11.5., 1.6., 22.6.


Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalien yhteydessä
28.1., 18.2., 15.3., 17.3., 18.3., 16.4., 18.4., 19.4., 21.4.





08.04.2021 10:25