Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin kirjaamo

Pohjoisesplanadi 11-13
00170 Helsinki
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 13700
Toimipiste kartalla

Lauta- ja johtokuntien vuosikalenteri

Helsingin kaupungin päätöksentekoelinten kokousajat

Sammanträdestider för Helsingfors stads beslutsfattande organ

Kalenteri päivitetään kerran viikossa. Muutokset ovat mahdollisia. Valtuuston kokouksia lukuun ottamatta kokoukset eivät ole avoimia yleisölle./ Kalendern uppdateras varje vecka. Ändringar är möjliga. Frånsett fullmäktiges sammanträden är nämndernas sammanträden inte offentliga.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen esityslistat julkaistaan kokousta edeltävän viikon torstaina asianomaisen toimielimen verkkosivulla.

Föredragningslistorna för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden och för stadsstyrelsens sektioners sammanträden publiceras föregående torsdag på organets sida.


Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka toinen keskiviikko
26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 11.11., 25.11., 9.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka maanantai.  Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.
10.8.–14.12. Poikkeukset 7.9. ja 12.10., jolloin ei pidetä kokousta.
23.9. ylimääräinen kokous kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen
29.10. ylimääräinen kokous klo 8.00

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
24.8., 21.9., 5.10., 26.10., 16.11., 14.12.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 
17.8., 14.9., 19.10., 9.11. PERUTTU, 23.11., 7.12.

Kasvatus ja koulutus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
11.8., 15.9., 22.9., 20.10., 10.11., 24.11., 15.12.

Suomenkielinen jaosto
8.9., 3.11., 8.12.

Ruotsinkielinen jaosto
15.9., 13.10., 17.11., 17.12.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristölautakunta
1.8., 18.8., 25.8., 1.9., 8.9. (ylimääräinen kokous), 15.9., 22.9., 29.9., 6.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12.
Kevät 2021: 12.1. 

Ympäristö- ja lupajaosto 
13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
20.8., 3.9. PERUTTU, 17.9., 1.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12.

Pelastuslautakunta
25.8., 29.9., 27.10., 24.11.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
18.8. PERUTTU, 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11.,17.11., 1.12., 15.12.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto
3.9., 29.9., 10.11., 8.12

Liikuntajaosto
1.9., 27.10., 8.12.

Nuorisojaosto  
17.9., 29.10., 26.11., 8.12.

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali-ja terveyslautakunta
18.8., 1.9., 15.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 8.12., 15.12.

Sosiaali-ja terveysjaosto
6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 17.12.

Liikelaitosten johtokunnat

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta 
21.8., 24.9. (ylimääräinen kokous), 30.9., 29.10., 19.11., 3.12.. Iltakoulukokoukset: 17.9., 15.10., 12.11., 17.12.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 
28.8., 17.12. 

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 
12.8., 17.9. (ylimääräinen kokous), 21.10., 8.12.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 
10.8., 15.10.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
 
27.8., 17.9., 15.10., 29.10. (ylimääräinen kokous), 12.11., 10.12. 

Muut

Tarkastuslautakunta
25.8., 22.9. (ylimääräinen kokous), 29.9., 3.11. (ylimääräinen kokous), 17.11., 15.12.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalien yhteydessä

23.10.2020 09:18