Lauta- ja johtokuntien vuosikalenteri


Lauta- ja johtokuntien vuosikalenteri

Helsingin kaupungin päätöksentekoelinten kokousajat syyskaudella 2018
Sammanträdestider för Helsingfors stads beslutsfattande organ hösten 2018

Kalenteri päivitetään kerran viikossa. Muutokset ovat mahdollisia. Valtuuston kokouksia lukuun ottamatta kokoukset eivät ole avoimia yleisölle./
Kalendern uppdateras varje vecka. Ändringar är möjliga. Frånsett fullmäktiges sammanträden är nämndernas sammanträden inte offentliga.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen esityslistat julkaistaan kokousta edeltävän viikon torstaina asianomaisen toimielimen verkkosivulla. /
Föredragningslistorna för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden och för stadsstyrelsens sektioners sammanträden publiceras föregående torsdag på organets sida.


Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
kokoukset joka toinen keskiviikko 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 14.11., 28.11., 12.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat
kokoukset joka maanantai.  Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 6.8. ja viimeinen 17.12. Kokouksia ei järjestetä 3.9., 15.10.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
20.8., 10.9., 1.10., 22.10., 12.11., 26.11., 17.12.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
27.8. peruttu; 24.9., 8.10., 29.10., 19.11., 10.12.

Koulutus ja kasvatus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
14.8., 28.8., 18.9., 9.10., 30.10., 20.11., 18.12.

Suomenkielinen jaosto
11.9., 2.10. peruutettu,  6.11., 11.12.

Ruotsinkielinen jaosto 
4.9., 25.9., 13.11., 13.12.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristölautakunta
14.8., 21.8., 28.8., 4.9., 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12.

Ympäristö- ja lupajaosto 
17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 14.12.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
23.8., 6.9., 20.9., 4.10. peruutettu, 18.10. > siirretty pidettäväksi 23.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12.

Pelastuslautakunta
27.8., 2.10., 30.10., 27.11., 18.12.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta
16.8., 13.9., 11.10., 8.11., 13.12.
Iltakoulukokoukset: 25.10., 21.11., 19.12.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
28.8., 11.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11. peruutettu, 27.11., 18.12.

Kulttuurijaosto
21.8., 25.9., 4.10., 15.11., 11.12.

Liikuntajaosto
21.8., 4.10., 23.10., 11.12.

Nuorisojaosto
4.10.,18.10., 29.11., 11.12.

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali-ja terveyslautakunta
14.8., 21.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 11.12., 18.12.

Sosiaali-ja terveysjaosto
2.8., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12.

Tarkastuslautakunta

Esityslistat ja pöytäkirjat
21.8., 2.10., 10.10. ylimääräinen kokous, 20.11., 11.12.

Liikelaitosten johtokunnat

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 
 23.8., 4.10. (ylimääräinen kokous), 18.10. peruutettu, 20.12.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta
27.8., 2.10., 10.12.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 
15.8., 17.10.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
30.8., 20.9. peruutettu, 11.10., 8.11., 13.12.

Muut

Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalien yhteydessä.


JAA
07.11.2018 18:34