Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin kirjaamo

Pohjoisesplanadi 11-13
00170 Helsinki
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 13700
Toimipiste kartalla

Lauta- ja johtokuntien vuosikalenteri

Helsingin kaupungin päätöksentekoelinten kokousajat

Sammanträdestider för Helsingfors stads beslutsfattande organ

Kalenteri päivitetään kerran viikossa. Muutokset ovat mahdollisia. Valtuuston kokouksia lukuun ottamatta kokoukset eivät ole avoimia yleisölle./ Kalendern uppdateras varje vecka. Ändringar är möjliga. Frånsett fullmäktiges sammanträden är nämndernas sammanträden inte offentliga.Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen esityslistat julkaistaan kokousta edeltävän viikon torstaina asianomaisen toimielimen verkkosivulla.

Föredragningslistorna för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden och för stadsstyrelsens sektioners sammanträden publiceras föregående torsdag på organets sida.


Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka toinen keskiviikko

Kevät 2023: 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 5.4., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 14.6., 21.6.

Syksy 2023: 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 1.11., 15.11., 22.11., 13.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka maanantai.  Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Kevät 2023:
9.1.–26.6., ei kokouksia 20.2. ja 10.4. Viikolla 18 kokous pidetään vapun takia tiistaina 2.5.2023.

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset:
2.2. PERUTTU, 23.3., 27.4., 1.6.

Syksy 2023: 
7.8.– 8.12., ei kokouksia 4.9. ja 16.10.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Kevät 2023: 30.1., 13.2., 6.3., 20.3., 17.4., 2.5., 19.6.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 
Kevät 2023: 6.2., 27.2., 27.3., 15.5., 5.6.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto
Ei kokoonnu joulukuun 2022 jälkeen.

Kasvatus ja koulutus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
Kevät 2023: 17.1., 7.2., 28.2., 21.3., 11.4., 2.5., 23.5., 13.6.

Suomenkielinen jaosto
Kevät 2023: 7.3., 16.5.

Ruotsinkielinen jaosto
Kevät 2023: 1.3., 29.3., 26.4., 7.6.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristölautakunta 
Kokoukset joka tiistai.

Kevät 2023: 10.1.–20.6. Ei kokouksia 21.2., 11.4. ja 2.5.2023.

Syksy 2023: 8.8.–19.12. Ei kokousta 17.10.2023.

Ympäristö- ja lupajaosto 
Kevät 2023: 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 28.6.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
Kevät 2023: 12.1., 26.1., 9.2., 9.3., 23.3., 20.4., 4.5., 1.6., 15.6., 29.6.

Pelastuslautakunta
Ei kokoonnu joulukuun 2022 jälkeen.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 

Kevät 2023: 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto 
Kevät 2023: 7.2., 21.3., 18.4., 16.5.

Liikuntajaosto 
Kevät 2023: 24.1., 13.4., 11.5.

Nuorisojaosto   
Kevät 2023: 26.1., 23.3., 30.5

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali-ja terveyslautakunta
Ei kokoonnu joulukuun 2022 jälkeen.

Sosiaali-ja terveysjaosto 
Ei kokoonnu joulukuun 2022 jälkeen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan ja sen yksilöasioiden jaoston ja pelastusjaoston kokousajat ilmoitetaan myöhemmin.

Liikelaitosten johtokunnat

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta 
Kevät 2023: 27.1., 15.2., 9.3., 14.4., 15.5., 15.6.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 
Kevät 2023: 12.1., 6.2., 28.2., 26.4., 14.6.

Syksy 2023: 23.8., 25.10., 13.12.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 
Kevät 2023: 3.1. Ylimääräinen kokous, 30.1. Ylimääräinen kokous, 13.2., 27.3.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 
Kevät 2023: 25.1., 3.3., 20.4.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 
Kevät 2023: 19.1., 16.2., 1.3., 23.3., 13.4. PERUUTETTU, 18.4. Uusi kokousaika, 11.5., 15.6.

Muut

Tarkastuslautakunta
Kevät 2023: 17.1., 7.2., 28.2., 14.3., 21.3., 11.4., 18.4., 9.5., 30.5.

Syksy 2023: 12.9., 3.10., 7.11., 12.12.

Keskusvaalilautakunta
Kokoontuu erikseen sovittuina aikoina. Kokousten ajankohdat painottuvat vaalien läheisyyteen.26.01.2023 14:05