Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin kirjaamo

Pohjoisesplanadi 11-13
00170 Helsinki
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 13700
Toimipiste kartalla

Lauta- ja johtokuntien vuosikalenteri

Helsingin kaupungin päätöksentekoelinten kokousajat

Sammanträdestider för Helsingfors stads beslutsfattande organ

Kalenteri päivitetään kerran viikossa. Muutokset ovat mahdollisia. Valtuuston kokouksia lukuun ottamatta kokoukset eivät ole avoimia yleisölle./ Kalendern uppdateras varje vecka. Ändringar är möjliga. Frånsett fullmäktiges sammanträden är nämndernas sammanträden inte offentliga.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen esityslistat julkaistaan kokousta edeltävän viikon torstaina asianomaisen toimielimen verkkosivulla.

Föredragningslistorna för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden och för stadsstyrelsens sektioners sammanträden publiceras föregående torsdag på organets sida.


Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka toinen keskiviikko
2.8., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 10.11., 24.11., 8.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat
Kokoukset joka maanantai.  Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.
11.1.–28.6. Poikkeukset 22.2. ja 5.4., jolloin ei kokouksia, sekä kuntavaalien siirrosta johtuen uudet kokoukset 26.7. ja 2.8.
9.8.–13.12. Poikkeukset 18.10. ja 6.12., jolloin ei kokouksia.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
30.8., 20.9., 11.10., 1.11., 22.11., 13.12.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 
23.8., 13.9., 4.10., 8.11., 29.11.

Kasvatus ja koulutus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
17.8., 14.9., 21.9., 12.10., 2.11., 23.11., 14.12.

Suomenkielinen jaosto
28.9., 9.11., 7.12.

Ruotsinkielinen jaosto
21.9., 19.10., 16.11.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristölautakunta 
 1.7. ylimääräinen kokous PERUTTU
17.8., 24.8., 31.8., 7.9., 14.9., 21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12.

Ympäristö- ja lupajaosto 
1.7.
19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.

Pelastuslautakunta
24.8., 14.9., 26.10., 23.11., 14.12.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
24.8. Muut syksyn kokousajat ilmoitetaan myöhemmin

Kulttuuri- ja kirjastojaosto 
26.8., 28.9.  Muut syksyn kokousajat ilmoitetaan myöhemmin

Liikuntajaosto 
31.8.  Muut syksyn kokousajat ilmoitetaan myöhemmin

Nuorisojaosto   
16.9.  Muut syksyn kokousajat ilmoitetaan myöhemmin

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali-ja terveyslautakunta
17.8., 31.8., 14.9., 21.9.,5.10., 26.10., 9.11., 30.11., 14.12., 21.12.

Sosiaali-ja terveysjaosto 
1.7.
5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 16.12.

Liikelaitosten johtokunnat

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta 
11.8.  Muut syksyn kokousajat ilmoitetaan myöhemmin

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 
9.9., 16.12. 

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 
4.8., 7.9., 12.10.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 
21.9.  Muut syksyn kokousajat ilmoitetaan myöhemmin

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 
Syksyn kokousajat ilmoitetaan myöhemmin

Muut

Tarkastuslautakunta
Syksyn kokousajat ilmoitetaan myöhemmin

Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalien yhteydessä01.07.2021 15:25