Suoraan sisältöön

Lautakuntien tehtävät

Lauta- ja johtokunnat ovat poliittisia luottamushenkilöelimiä, jotka kaupunginvaltuusto valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan. Niiden tehtävänä on ohjata ja kehittää alaistensa virastojen ja laitosten toimintaa. Lauta- ja johtokuntien tehtävät on määritelty niiden johtosäännöissä.

Lauta- ja johtokuntien jäsenet sekä varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Lautakunnan jäsenen ei tarvitse olla kaupunginvaltuutettu. Kaikilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen, joka edustaa varsinaista jäsentä tämän ollessa estyneenä. Jokaisessa lautakunnassa on myös kaupunginhallituksen edustaja, joka voi osallistua keskusteluun, muttei itse päätöksentekoon. Lautakuntien jäsenmäärä vaihtelee.

Lautakuntien kokousten esityslistat ja päätöstiedotteet ovat julkisia. Kokoukset ovat suljettuja, eikä yleisöllä ole niihin pääsyä.

Lauta- ja johtokuntien esityslistat ja päätökset löytyvät niiden verkkosivuilta. Niistä voi kysyä lisätietoja myös asianomaisten virastojen ja laitosten viestintäyksiköistä ja lauta- ja johtokuntien sihteereiltä.05.12.2019 20:13