Suoraan sisältöön

Lautakunnat ja johtokunnat

Helsingin kaupungin päätöksentekokaavio – lautakunnat ja johtokunnat

Kullakin neljästä toimialasta on 13-jäseninen lautakunta ja 1–3 jaostoa. Keskushallinnon ja toimialojen alla toimii lisäksi liikelaitosten johtokuntia ja pelastuslautakunta.

Tarkastuslautakunta toimii suoraan kaupunginvaltuuston alaisuudessa.

Kaupungin lauta- ja johtokuntien rakenne uusittiin 1. kesäkuuta 2017. 


Tarkastuslautakunta

Keskushallinto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

• Suomenkielinen jaosto

• Ruotsinkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

• Ympäristö- ja lupajaosto

• Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Pelastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

• Kulttuurijaosto

• Liikuntajaosto

• Nuorisojaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

• Sosiaali-ja terveysjaostoKaikkiin kaupungin päätöksiin voi tutustua myös keskitetysti Päätökset-palvelussa.05.12.2019 20:13

Lautakuntien tehtävät

Lauta- ja johtokunnat ovat poliittisia luottamushenkilöelimiä, jotka kaupunginvaltuusto valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan.