Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
02 / 31.03.2022



Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.



Sisältö:


§ 7 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 8 Asia/2

Myllypuron Mustarastaat ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022 (pdf) (html)


§ 9 Asia/3

YAD Youth Against Drugs ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022 (pdf) (html)


§ 10 Asia/4

Norr om Stan rf:n projektiavustushakemus vuodelle 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/5

Suomen Bosniakkinuoret ry:n starttiavustuspäätöksen 2020 muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)





Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.



20.12.2019 13:45