Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
01 / 27.01.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2022 (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Nuorisojaoston myöntämien avustusten toimintalinjaukset vuodelle 2022 (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Loma-aikojen leiriavustukset 2022 (kausi 1.11.2021–31.10.2022) (pdf) (html)

Liite 1


§ 5 Asia/5

DobroCenter Finland ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022 (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Lasten ja nuorten osallisuussuunnitelma kaudelle 2021–2025 sekä nuorten aloiteoikeuden toteutuminen Helsingin kaupungissa 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:45