Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
04 / 31.08.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 18 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 19 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden kokousajat vuonna 2021 (pdf) (html)


§ 20 Asia/3

Nuorisotoiminnan avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuoteen 2019 pistokokeena (pdf) (html)

Liite 1

Nuoriso_Raportti_Helsingfors Svenska Scouter rf

Liite 2

Nuoriso_Raportti_Helsinki Pride-yhteisö ry

Liite 3

Nuoriso_Raportti_Kanava nuoriso ry

Liite 4

Nuoriso_Raportti_Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry

Liite 5

Nuoriso_Raportti_Saalem-nuoret ry_final

Liite 6

Nuoriso_Raportti_SDPLn Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry

Liite 7

Nuoriso_Raportti_Stadin Nuorisoseurat ry

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/4

Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle koronasta palautumiseen myönnetyn vuoden 2021 lisämäärärahan jakosuhteesta ja periaatteista (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:45