Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
03 / 27.05.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 9 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 10 Asia/2

Vuoden 2020 palkkausavustusten käyttö (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/3

Palkkausavustukset vuodelle 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/4

Vuoden 2020 toiminta-avustusten käyttö (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/5

Toiminta-avustukset vuodelle 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/6

Partiolippukunta Helsingin Sinisten starttiavustushakemus vuodelle 2021 (pdf) (html)


§ 15 Asia/7

Teatteri Vahvat Tunteet ja Laiffimme ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2021 (pdf) (html)


§ 16 Asia/8

Helsingin yliopiston akateemiset purjehtijat - Hyrsky ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2021 (pdf) (html)


§ 17 Asia/9

Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:45