Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
03 / 28.05.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 12 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 13 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden kokousajat vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/3

Nuorisojaoston avustuksia saaneiden yhteisöjen tilinpidontarkastus (pdf) (html)

Liite 1

HKI venäl SadkoKlubi ry tilinpidontarki rap joulukuu 2019

Liite 2

KNK HELSINKI III NUORET KOTKAT tilinpidontarki rap joulukuu 2019

Liite 3

LeikkiteatteriUusimaaRy tilinpidontarki rap jouluk 2019

Liite 4

SADE ry tilinpidontarki rap jouluk 2019

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/4

Vuoden 2019 palkkausavustusten käyttö (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/5

Palkkausavustukset vuodelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Palkkausavustusta hakeneiden järjestöjen arviointiraportti 2020


§ 17 Asia/6

Vuoden 2019 toiminta-avustusten käyttö (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/7

Toiminta-avustukset vuodelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:45