Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
02 / 16.04.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 6 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 7 Asia/2

Suomen Bosniakkinuoret ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2020 (pdf) (html)


§ 8 Asia/3

Pakilan Nuoret Pioneerit ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2020 (pdf) (html)


§ 9 Asia/4

Helsingin Nuorten Muslimien Foorumi ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2020 (pdf) (html)


§ 10 Asia/5

Degerö Frivilliga Brandkår - Laajasalon Vapaaehtoinen Palokunta rf:n nuoriso-osaston starttiavustushakemus vuodelle 2020 (pdf) (html)


§ 11 Asia/6

Tule mukaan ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2020 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:45