Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
01 / 30.01.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Nuorisojaoston myöntämien järjestöavustuksien toimintalinjaukset vuodelle 2020 (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Loma-aikojen leiriavustukset 2020 (kausi 1.11.2019–31.10.2020) (pdf) (html)

Liite 1


§ 5 Asia/5

Muotijuttu ry:n starttiavustus vuodelle 2020 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:45