Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
03 / 13.06.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 12 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 13 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden kokousajat vuonna 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/3

Vuoden 2018 palkkausavustusten käyttö (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/4

Palkkausavustukset vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/5

Vuoden 2018 toiminta-avustusten käyttö (pdf) (html)

Liite 1

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry Tilinpidontarkastus

Liite 2

LOGRUS ry Tilinpidontarkastus

Liite 3

Paljon iloa lapsille ry Tilinpidontarkastus

Liite 4

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpidontarkastus

Liite 5

Siltamäen Nuorisoseura ry Tilinpidontarkastus

Liite 6

Somaliland Seura ry Tilinpidontarkastus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/6

Toiminta-avustukset vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/7

Työryhmän Ensemble 10 projektiavustushakemus (pdf) (html)


§ 19 Asia/8

Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:n ja SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n projektiavustuspäätöksen 2019 muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/9

Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus (pdf) (html)

Liite 1


§ 21 Asia/10

Kasvun Aalto ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2019 (pdf) (html)


§ 22 Asia/11

KKS. Ryhmä ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2019 (pdf) (html)


§ 23 Asia/12

Kansainvälinen taide- ja toimintakeskus Helsinki ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2019 (pdf) (html)


§ 24 Asia/13

Nach Mayuri ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2019 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:45