Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
02 / 28.03.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 6 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 7 Asia/2

Nuorisojaoston kokouspäivän muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/3

Helsingin 4H-yhdistys ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 9 Asia/4

Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:n ja SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 10 Asia/5

Suomen Muslimiopiskelijoiden Verkosto ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2019 (pdf) (html)


§ 11 Asia/6

Bold Projects rf:n starttiavustushakemus vuodelle 2019 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:45