Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
04 / 29.05.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 11 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 12 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden kokousajat vuonna 2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/3

Suomen Taidetanssin Tuki ry:n ja Suomen Kurditalo ry:n loma-aikojen leiriavustushakemukset kaudelle 1.11.2017–31.10.2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/4

Vuoden 2017 toiminta-avustusten käyttö (pdf) (html)

Liite 1

BadBaaDo ry_Tilinpidontarkastus

Liite 2

Keskustanuorten Helsingin piiri ry_Tilinpidontarkastus

Liite 3

Konsom-nuoret ry_Tilinpidontarkastus

Liite 4

Kuksat ry_Tilinpidontarkastus

Liite 5

Kuunarikerho ry_Tilinpidontarkastus

Liite 6

Muutoksii ry_Tilinpidontarkastus

Liite 7

SomalilandDevelopmentRy_Tilinpidontarkastus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/5

Vuoden 2017 palkkausavustusten käyttö (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/6

Palkkausavustukset vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/7

Toiminta-avustukset vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:45