Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
01 / 28.01.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2021 (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Nuorisojaoston myöntämien avustusten toimintalinjaukset vuodelle 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Loma-aikojen leiriavustukset 2021 (kausi 1.11.2020–31.10.2021) (pdf) (html)

Liite 1


§ 5 Asia/5

F*NO Feministiset nuoret ja opiskelijat Ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2021 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:45