Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
03 / 14.05.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 8 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 9 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden 2019 kokousajat (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/3

Vuoden 2019 helsinkiläisurheilijan tai -joukkueen, helsinkiläisen urheiluseuran, helsinkiläisvalmentajan ja nuoren helsinkiläisurheilijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Helsinkiläisurheilijoiden palkitseminen 2019, Stipendien saajat EI JULKISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2019

Liite 2

Esitykset vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue 2019 EI JULKISUUTTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA

Liite 3

Esitykset nuori helsinkiläisurheilija 2019 EI JULKISUUTTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA

Liite 4

Esitykset urheiluseura 2019 EI JULKISUUTTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA

Liite 5

Esitykset helsinkiläisvalmentaja 2019 EI JULKISUUTTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA


§ 11 Asia/4

Helsingin Atleettiklubi ry:n vetoomus toiminta- ja tilankäyttöavustuksen 2019 saamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Atleettiklubi ry:n vetoomus toiminta- ja tilankäyttöavustuksen 2019 saamiseksi_4.3.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51