Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
04 / 31.08.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 16 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 17 Asia/2

Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle liikunnan laitosavustuksista 2022 (pdf) (html)


§ 18 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden kokousajat vuonna 2021 (pdf) (html)


§ 19 Asia/4

Liikunnan avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuoteen 2019 pistokokeena (pdf) (html)

Liite 1

Liikunta_Raportti_GB Gym ry

Liite 2

Liikunta_Raportti_REDS Helsinki ry

Liite 3

Liikunta_Raportti_Tanssiklubi Master ry

Liite 4

Liikunta_Raportti_Uimaseura Helsinki ry

Liite 5

Liikunta_Raportti_Viikingit Jääkiekko ry

Liite 6

Liikunta_Raportti_Voimisteluseura Helsinki - VSH ry

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/5

Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle koronasta palautumiseen myönnetyn vuoden 2021 lisämäärärahan jakosuhteesta ja periaatteista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51