Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
03 / 20.05.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 10 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 11 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden ensimmäinen kokous vuonna 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/3

Vuoden 2021 helsinkiläisurheilijan, nuoren urheilijan, valmentajan ja urheiluseuran palkitseminen (pdf) (html)

Liite 1

Helsinkiläisurheilijoiden palkitseminen 2021_Stipendien saajat EI JULKISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

Liite 2

Liite 3

Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue 2021_esitykset_EI JULKISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

Liite 4

Vuoden helsinkiläinen urheiluseura 2021_esitykset_EI JULKISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

Liite 5

Vuoden nuori helsinkiläisurheilija 2021_esitykset_EI JULKISTUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

Liite 6

Vuoden 2021 helsinkiläinen valmentaja_esitykset_EI JULKISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/4

Muutos jääurheilun kohdeavustuksena jaettavaan clearing-avustukseen ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/5

Korona-avustuksen myöntämisperusteet ja hakuaika vuonna 2021 (pdf) (html)


§ 15 Asia/6

Korona-avustuspäätöksen 2021 delegointi liikuntajohtajalle (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51