Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
07 / 08.12.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 33 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 34 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kevätkauden kokousajat vuonna 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Asia/3

Liikuntajaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 2021 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 36 Asia/4

Liikunnan ja urheilun suurtapahtumien yhteistyökriteerit (pdf) (html)

Liite 1


§ 37 Asia/5

Korona-avustukset vuodelle 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/6

Kohdennetut toiminta-avustukset 2020 (pdf) (html)


§ 39 Asia/7

Liikunnan laitosavustukset 2021, talousarvioon merkityt (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/8

Liikunnan laitosavustukset 2021, muut talousarviossa mainitut (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51