Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
06 / 27.10.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 28 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 29 Asia/2

Vuoden 2021 helsinkiläisurheilijan, nuoren helsinkiläisurheilijan, valmentajan ja urheiluseuran valintakriteerit (pdf) (html)

Liite 1


§ 30 Asia/3

Liikunnan avustusten myöntämisen periaatteet ja hakuohje vuodelle 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 31 Asia/4

Liikunnan kohdeavustuspäätösten delegointi liikuntajohtajalle vuonna 2021 (pdf) (html)


§ 32 Asia/5

Suunnistuskartta-, tapahtuma- ja starttiavustuspäätösten delegointi liikuntapalvelupäällikölle vuonna 2021 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51