Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
05 / 01.10.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 23 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 24 Asia/2

Malmin Palloseura ry:n tilankäyttöavustus 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätös 8.7.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/3

Korona-avustuksen 2020 avaaminen uudelleen hakuun (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/4

Kohdennettu toiminta-avustus liikuntaseuroille koulujen liikuntasalien sulkemisesta aiheutuneisiin taloudellisiin ja toiminnallisiin haasteisiin vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Asia/5

Liikunnan jäljellä olevan avustusmäärärahan 2020 osittaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51