Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
03 / 09.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 12 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 13 Asia/2

Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry:n selvitys avustusehtojen noudattamisesta vuosien 2018 ja 2019 toiminta- ja tilankäyttöavustusten osalta (pdf) (html)

Liite 1

Selvitys 28.2.2020

Liite 2

Lisäselvitys 24.4.2020

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

Liite 4

Lisäselvitys, täydennys 4.5.2020

Liite 5

Vastaus selityspyyntöön 27.5.2020

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 14 Asia/3

Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry:n vuoden 2020 toiminta- ja tilankäyttöavustukset (pdf) (html)

Liite 1

Selvitys 28.2.2020

Liite 2

Lisäselvitys 24.4.2020

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

Liite 4

Lisäselvitys, täydennys 4.5.2020

Liite 5

Vastaus selityspyyntöön 27.5.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/4

Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle liikunnan laitosavustuksista vuodelle 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/5

Muutos tilankäyttöavustuksen 2020 määrärahasta kohdeavustuksina jaettavaan clearing-avustukseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/6

Korona-avustuksen myöntämisperusteet ja hakuaika vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden kokousajat vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51