Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
02 / 14.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 6 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 7 Asia/2

Liikunnan avustusta saaneiden seurojen tilinpidontarkastus (pdf) (html)

Liite 1

HVS-Tennis ry tilinpidontarki raportti 5.11.2019

Liite 2

HVS-Tennis ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ

Liite 3

HVS-Tennis ry VASTINE

Liite 4

KäpylänPallo tilinpidontarki raportti 6.11.2019

Liite 5

LiikuntaleikkiHelsinkiRy tilinpidontarki raportti 6.11.2019

Liite 6

Liikuntaleikki Helsinki - Lisäselvitys vuoden 2018 avustukseen liittyen

Liite 7

Liikuntaleikki Helsinki - Sopimuksen sisältö (1)

Liite 8

Liikuntaleikki Helsinki ry - Lisäselvitys

Liite 9

Liikuntaleikki Helsinki ry - Verotuspäätös2018

Liite 10

LiikuntayhdistysRectusRy tilinpidontarki rap 6.11.2019 (1)

Liite 11

Parkour tilinpidontarki raportti 6.11.2019 (1)

Liite 12

Parkour Oppimiskeskus ry Lisäselvitys Helsingin kaupungille 2.4.2020

Liite 13

Parkour Oppimiskeskus ry Yhteistyösopimus

Liite 14

Savate Club tilinpidontarki raportti 5.11.2019 (1) (1)

Liite 15

Savate Club Helsinki ry Lisäselvitys

Liite 16

Savate Club Helsinki ry Verotuspäätös 2018

Liite 17

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/3

Toiminta-avustukset 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liikuntaleikki Helsinki ry_Selvitys vuoden 2020 avustukseen liittyen

Liite 3

Savate Club Helsinki ry_lisätietopyyntö vuoden 2020 avustuksiin liittyen


§ 9 Asia/4

Tilankäyttöavustukset 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liikuntaleikki Helsinki ry_Selvitys vuoden 2020 avustukseen liittyen

Liite 3

Savate Club Helsinki ry_lisätietopyyntö vuoden 2020 avustuksiin liittyen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/5

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 11 Asia/6

Helsinkiläisurheilijoiden palkitseminen vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Helsinkiläisurheilijoiden palkitseminen 2020, Stipendien saajat, EI JULKISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2020

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51