Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
01 / 21.01.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Liikunnan avustusmäärärahan 2020 osittaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Tilankäyttöavustuksen 2020 määrärahasta kohdeavustuksina jaettavat avustukset jääurheilun tukemiseen (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Päätösvallan siirtäminen liikunnan avustuksista 2020 jakamatta jääneistä määrärahoista liikuntajohtajalle (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51